Zakres usług

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego)
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa medycznego
 • prawa karnego

Zakres działalności Kancelarii obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych, opinii i analiz prawnych;
 • prowadzenie negocjacji;
 • inicjowanie postępowania sądowego (sporządzanie pozwów, wniosków, odwołań);
 • prowadzenie postępowania sądowego (reprezentacja przed sądem, sporządzanie pism procesowych na etapie trwającego postępowania);
 • reprezentacja przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, organami ścigania, organami administracji publicznej i innymi urzędami na każdym etapie postępowania;
 • dochodzenie wierzytelności i ochronę dłużników.